RICHARD G. CARLSSON

Works

Exhibition Views

_________________________________

About    CV     Texts    Contact    Books    Links    News

                                                                                                                                                   

Click here for the online version

Konsten.net

13-01-22

Richard G. Carlsson på Cecilia Hillström Gallery

Richard G. Carlssons konstnärskap har länge kretsat kring seendet. Hans abstrakta måleri har ingående undersökt gråskalans nyanser genom flytande ljusa och mörka former. Som ett slags materialiserade efterbilder har de fyllt hans dukar och pannåer. För några år sedan övergick Carlsson till att måla interiörer som avbildar den egna ateljén, med de abstrakta bilderna utplacerade på golvet och på väggarna. Dessa rumsligheter var registrerade med en oväntad realism som först verkade bryta med det tidigare måleriet. Men så här i backspegeln framstår interiörerna som en konsekvent fortsättning på och en utvidgning av samma tema. Ljuset i målningarna släpar sig längs med väggarna med små, knappt märkbara – men helt avgörande – perspektiviska förskjutningar.

När Carlsson nu ställer ut på nystartade Cecilia Hillstrom Gallery är det med en serie utsökta tuschlaveringar som avbildar andra konstnärers ateljéer. Även dessa bilder är inriktade på skildringar av ljusförhållandena i kollegornas arbetsrum, och Carlsson har utgått från fotografiska förlagor som han hittat i böcker och på nätet. Konstnärerna själva är dock frånvarande, även om de ibland fanns med i originalbilden. Lika mycket som ett slags fördelningar av ljus, ägnar sig Carlsson i laveringarna åt stillsamma hyllningar till egna favoriter bland – de manliga – kollegorna. Här återfinns såväl Brancusis, Rothkos och Ruschas ateljéer, som Monets, Giacomettis och Gustons. Enda kvinnliga representanten är Agnes Martin, med sitt asketiska rum. Det är täta bilder som handlar om tidens ogripbara närvaro i livet.

Carlsson använder genomgående små format som ökar koncentrationen i bilderna. Men även om tuschlaveringarna är gjorda med ett säkert handlag har de en luddig oskärpa som inte finns i de mer precisa oljemålningarna. Tekniken medger inte samma finlir i detaljer och ljusdagrar, och vissa bilder framstår som mer lyckade än andra. Några målningar i olja finns med i utställningen, och deras inneboende tyngd ger en fin inramning till laveringarnas mer svävande karaktär.

Adress: Hälsingegatan 43, Stockholm
Utställningen pågår under perioden 1/1 – 8/2


Magnus Bons